SPREKERS

Laat u op het Jaarcongres De Qruxx van kwaliteit inspireren door topsprekers uit praktijk én wetenschap over de laatste inzichten en best practices rondom waardegedreven zorg en waarborgen van kwaliteit in zorgnetwerken.

 
Kees Ahaus
Kees Ahaus, hoogleraar Health Services Management & Organization bij de Erasmus School of Health Policy & Management

Kees Ahaus is hoogleraar Health Services Management & Organization bij de Erasmus School of Health Policy & Management en leidt de gelijknamige groep binnen dit instituut. Ervoor was hij hoogleraar Healthcare Management aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Kees Ahaus is daarnaast hoofdredacteur van het tijdschrift KiZ.

Marina Tol - Schilder
Marina Tol – Schilder, beleidsadviseur Specialistische Zorg voor Ouderen Cordaan

Marina Tol – Schilder is opgeleid als ergotherapeut en is Master Neurorevalidatie & Innovatie. Zij werkt als beleidsadviseur Specialistische Zorg voor Ouderen bij Cordaan. Zij heeft hierbij Waardegedreven Zorg in haar portefeuille en is derhalve betrokken bij verschillende waardegedreven zorg trajecten. Hierbij staat de patiënt en zijn reis langs de verschillende ketenpartners centraal.

Joris van Eijck
Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis

Joris van Eijck is sinds augustus 2015 directeur Zorg bij Menzis en is in die rol verantwoordelijk voor de zorg voor alle verzekerden van Menzis. Voordat hij bij Menzis in dienst trad, was hij onder meer kliniekmanager Hartchirurgie in het Universiteitsziekenhuis Düsseldorf, en lid van de raad van bestuur en directeur bedrijfsvoering klinische divisies van het AMC in Amsterdam. Hij heeft in 2015 de overstap naar Menzis gemaakt om de relatie tussen zorgverleners en verzekeraar veel meer te baseren op de inhoud - de daadwerkelijk geleverde zorg aan verzekerden - in plaats van de ‘rituele contracteringsdans’, die vooral over geld gaat

Jan Engelen
Jan Engelen, consultant leadership and change en voormalig director Leadership Karolinska Instituut 

Jan 2011 maakte Jan Engelen de overstap van verzekeringssector naar de gezondheidszorg. Als directeur HR van het Radboudumc was hij nauw betrokken bij de realisatie van de ambitie “to have a significant impact”. Hij kiest daarin veelal voor strategie, leiderschap en cultuur als belangrijke perspectieven om organisaties te verbeteren. In 2016 werd hij director Leadership van Karolinska (in Stockholm) dat een integrale en radicale transformatie naar ‘Patients First’ heeft ingezet. Jan is van huis uit econoom en in 2015 rondde hij de Insead executive master coaching en consulting for change af. Zijn expertise: leading change in healthcare.

Aileen van der Neut
Warner Prevoo, interventiereadioloog in het OLVG en longkankerpatiënt

Na jarenlang kankerpatiënten te hebben behandeld in het AVL, kreeg hij zelf longkanker. Interventieradioloog Warner Prevoo verbaast zich sinds hij patiënt is over veel dingen. “Ik deel die verbazing graag. En hoop dat ik zo alle partijen in de zorg aan het denken kan zetten.”

Aileen van der Neut
Aileen van der Neut, projectmanager HartNet Noord-Nederland van het Universitair Medisch Centrum Groningen

Aileen van der Neut M.A. (Master of Arts) is projectmanager HartNet Noord-Nederland van het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Bianca Buijck
Bianca Buijck, managing Director Rotterdam Stroke Service

Bianca Buijck is al meer dan 25 jaar werkzaam in de zorg in verschillende rollen als verpleegkundige, beleidsmaker en onderzoeker. Bianca Buijck is nu actief als managing director Rotterdam Stroke Service. Haar motto is “Samen sterk in de CVA keten!’. De patiënt centraal en doelen op steeds betere zorgverlening zijn altijd haar uitgangspunten. Zij handelt volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, aangevuld met inzichten vanuit de praktijk en wensen van de patiënt.

Florence Heijster
Florence Heijsters, arts en adviseur in het Amsterdam UMC

Florence Heijsters is arts op de afdeling Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie Amsterdam UMC (locatie VUmc). Daarnaast is ze werkzaam als adviseur waardegedreven zorg op de afdeling Strategie & Innovatie. Vanuit deze rol is zij betrokken bij meerdere waardegedreven zorg trajecten. Hierin staat de patiënt centraal en is het gebruik van data onderdeel van standaard zorg. Met als doel om op individueel en populatieniveau de kwaliteit van zorg te verbeteren.


In het kader van haar promotieonderzoek ontwikkelt Florence samen met eindgebruikers een digitale zorgomgeving, waarin de patiënt én zorgverlener op het juiste moment over de juiste informatie beschikken.


De combinatie van rollen stelt Florence in staat om analytisch op beleidsniveau mee te denken en tegelijkertijd te waarborgen dat innovaties geïmplementeerd worden in het zorgproces. Gedreven door haar ervaring als bestuurslid bij Stichting Medical Business streeft ze naar meer verbinding en kennisdeling tussen de zorgprofessionals, ICT en beleidsmakers.

Implementeren, faciliteren en samenwerking bij waardegedreven zorg