Image
Programma

Jaarcongres De Qruxx van kwaliteit
5 november 2019, Hotel Houten

Laat u inspireren door de laatste inzichten en best practices rondom waardegedreven zorg en waarborgen van kwaliteit in zorgnetwerken, tijdens het jaarcongres de Qruxx van Kwaliteit.

09.00 uur


Ontvangst en gelegenheid tot netwerken

09.30 uur


Opening door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen
09.45 uur

Kees Ahaus combineert de wetenschap en de praktijk en neemt u mee in de laatste ontwikkelingen in het kwaliteitsdenken in de zorg.

 • Waardegedreven zorg biedt betere uitkomsten van zorg tegen lagere kosten in het hele zorgpad 
 • Welke randvoorwaarden zijn nodig voor het leveren van waardegerichte zorg?
 • De zorgaanbieder in netwerksamenwerking, hoe gaat dit het zorglandschap veranderen?
 • De zorgverzekeraar en experimenten in het betalen voor zorg
 • De nieuwe rol van de patiënt of cliënt als ervaringsdeskundige
 • Welke ondersteunende, datagedreven rol kan de kwaliteitsmanager hier in spelen?

Kees Ahaus, hoogleraar of Health Services Management & Organization bij Erasmus School of Health Policy & Management en hoofdredacteur van het tijdschrift KiZ

10.15 uur

Zorgverleners in Rotterdam werken ketenoverstijgend samen  om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een acuut herseninfarct te verbeteren. Zo krijgen CVA-patiënten de juiste zorg, door de juiste hulpverlener, op het juiste moment en de juiste plaats.

 • Hoe draagt netwerkzorg bij aan winst in kwaliteit en doelmatigheid?
 • Hoe is het CVA-netwerk Rotterdam organisatorisch ingericht?
 • Hoe faciliteer je zorgverleners en medewerkers bij het leveren van kwaliteit in een netwerk?
 • Hoe draagt multidisciplinaire samenwerking bij aan waardegedreven zorg?
 • Wat zijn de successen en valkuilen van netwerkzorg?

Bianca Buijck, Managing Director Rotterdam Stroke Service

10.45 uur


Netwerkpauze
11.15 uur

U gaat met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen. U heeft keuze uit verschillende onderwerpen rondom kwaliteit. Na afloop van de ronde tafelsessies worden de belangrijkste inzichten gedeeld uit de diverse sessies.

 

12.15 uur

De zorgverzekeraar heeft een faciliterende rol voor de financiering van waardegerichte zorg. We moeten los van het denken in individuele zorgproducten en toe naar het denken over de gehele patiëntreis. Menzis zet in op kwaliteitsverbetering met waardegerichte inkoop. De afgelopen jaren werd dat zichtbaar door afspraken van onder meer heupslijtage, hartzorg en borstkanker.

Joris van Eijck geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke ervaringen zijn er tot nu toe (zowel positief als negatief)?
 • Waar staat het zorgveld in deze ontwikkelingen?
 • Waar liggen de mogelijkheden in de toekomst?

Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis

12.45 uur


Lunchpauze met gelegenheid tot netwerken
13.45 uur

Het doel van HartNet Noord-Nederland is “de juiste zorg op de juiste plek tegen de juiste prijs”. Dat betekent goede afspraken maken over welke hartzorg het beste waar plaats kan vinden. Bij de huisarts als eerste ingang, in het ziekenhuis wanneer dat moet, en in het 3e lijns centrum voor complexe zorg en interventies. Dat betekent ook gezamenlijk kwaliteit van zorg in de keten en kwaliteit van leven van patiënten verhogen en de kosten van zorg in de keten beheersen.

Gezamenlijk kwaliteitsmanagement in de keten is toegroeien naar prestatiesturing en richting geven aan samenwerking in teams en netwerken. Aileen van der Neut deelt hoe zij als jonge projectmanager richting geeft en faciliteert in het samenwerken over de grenzen van ziekenhuizen en huisartspraktijken heen. Het vraagt om vooruitkijken, het koppelen van de juiste mensen aan elkaar en de juiste afspraken maken over inhoud van zorg en kwaliteit.

Aileen van der Neut, projectmanager HartNet Noord-Nederland van het Universitair Medisch Centrum Groningen

14.15 uur

Meneer Jansen die revalideert na een CVA bij Cordaan is dezelfde als meneer Jansen die opgenomen was in het ziekenhuis en ook dezelfde meneer Jansen die over straks weer thuis woont.  Om kwaliteit van zorg voor meneer Jansen te realiseren, is het van belang dat alle onderdelen van de keten samenwerken. Marina Tol – Schilder licht op welke manieren Cordaan en zijn ketenpartners hebben gewerkt aan het inzichtelijk maken van kwaliteit in de keten, te leren van de gerealiseerde uitkomsten en samen realiseren van verbeteringen.

Marina Tol – Schilder, beleidsadviseur Specialistische Zorg voor Ouderen Cordaan

14.45 uur


Door inzichten in data kan de zorg beter en efficiënter. Hoe maken artsen een vertaalslag van data naar de dagelijkse patiëntenzorg?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden onderstaande vragen besproken:

 • Hoe kunnen zorgverleners slim gebruik maken van het EPD voor gerichte uitkomststuring?
 • Welke inzichten zijn er als patiënt of zorgverlener nodig in de spreekkamer
 • Hoe wordt dit geïmplementeerd in de praktijk?
 • Op welke manier gaan zorgprofessionals aan de slag met leren en verbeteren op basis van 1 aandoening?

Florence Heijsters, arts en adviseur in het Amsterdam UMC

15.15 uur


Netwerkpauze
15.45 uur

Na jarenlang kankerpatiënten te hebben behandeld in het AVL, kreeg hij zelf longkanker. Interventieradioloog Warner Prevoo verbaast zich sinds hij patiënt is over veel dingen. “Ik deel die verbazing graag. En hoop dat ik zo alle partijen in de zorg aan het denken kan zetten.”

 • Wat moet een arts wel doen en wat kan hij beter laten
 • Het bespreken van stoppen met behandelen is moeilijker dan een fase studie 1 uit de kast halen. Maar schiet de patiënt er daadwerkelijk iets mee op?
 • Hoe ziet de zorg er in de ideale wereld uit?

Warner Prevoo, interventiereadioloog in het OLVG en longkankerpatïent

16.15 uur

In 2016 werd  Jan Engelen director Leadership van Karolinska (in Stockholm) dat een integrale en radicale transformatie naar ‘Patients First’ heeft ingezet. Het formuleren van een ambitie is één, maar hoe gaat ons dat lukken? Dat is vaak natuurlijk de echte vraag. Jan Engelen gaat in op deze vraag en blijft daarin dicht bij zijn ervaringen in het Radboudumc en Karolinska, twee vooraanstaande instituten met een stevige ambitie.

 • de realiteit van leiderschap in veranderingen
 • het duiden van de werkelijkheid met modellen en theorieën die houvast bieden voor leiders
 • leiderschap betekent niet alleen een ambitie formuleren, maar ook bereid zijn het lastige werk te doen

Jan Engelen, consultant leadership and change

16.45 uur


Samenvatting van de middag en interactie met publiek en sprekers

17.00 uur


Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Partners
 
 

Implementeren, faciliteren en samenwerking bij waardegedreven zorg